AMSTERDAM IT CIRCLE UVA (deel 2)

Voor Amsterdam IT Circle maakten we een serie over en met deelnemers aan dit vernieuwende uitwisselingsproject. Bijzonder is dat we steeds eenzelfde case vanuit verschillende perspectieven en personen verfilmen, wat als ‘matrix’ in een webomgeving wordt geïntegreerd. Met hetzelfde materiaal maakten we ook lineaire compilaties tbv presentaties en bijeenkomsten.

Info: 8 organisaties hebben het initiatief genomen de ‘Vereniging Amsterdam IT Circle’ (AIC) op te richten; hèt kwaliteitsplatform voor organisaties in de regio groot-Amsterdam die eindgebruiker zijn van IT. Het bureau AIC faciliteert en stimuleert de uitwisseling van vraag en aanbod van medewerkers en kennis. Ten behoeve van de inzet van medewerkers begeleidt en adviseert het bureau de leden bij matching en contractuele afwikkeling. Verder initieert en organiseert het bureau events op het gebied van kennisontwikkeling in IT, zoals rondetafelbijeenkomsten, talent meetings, executive diners en CIO-meetings. Iedere deelnemende organisatie benoemt een AIC-coördinator. Deze vertegenwoordigt zijn of haar organisatie binnen de AIC en coördineert alle AIC-aangelegenheden binnen de eigen organisatie.

AMSTERDAM IT CIRCLE – KLM – UvA DEEL 2 (UvA)
Regie: Sebastiaan Tuerlings | Productie: UvA AVC IC

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment